Haberler
2023 Yılında Özel Kurum ve İş Yerlerinde Çalışan Diş hekimlerinin Yeniden Belirlenen Ücretleri

2023 Yılında Özel Kurum ve İş Yerlerinde Çalışan Diş hekimlerinin Yeniden Belirlenen Ücretleri

Diş Hekimlerine Özel Platform | Dijital Dental

Merkez Yönetim Kurulumuzun 12-13 Temmuz 2023 tarihli toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, 01.07.2023 tarihinden itibaren özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimleri ve dişhekimlerinin 2023 yılı net ücretleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri

Tam gün çalışanlar

 37.665 TL.

Yarım gün çalışanlar

 26.120 TL.

Saat ücreti

 1.460 TL.

 

Dişhekimlerinin Ücretleri

Tam gün çalışanlar

 30.375 TL.

Yarım gün çalışanlar

 20.655 TL.

Saat ücreti

 1.155 TL.

Yeniden belirlenen ücretler, dişhekimlerinin niteliklerine ve deneyimlerine göre düzenlenmiş olup, sektördeki rekabetçi koşullar ve ekonomik faktörler de dikkate alınarak karara bağlanmıştır.

Ayrıca, sözleşmeli çalışan uzman dişhekimleri ve dişhekimlerine sağlanan sosyal haklar ve yan haklar da gözden geçirilerek güncellenmiştir. Bu kapsamda, çalışanlara yönelik sağlık sigortası, yemek yardımı, yol ve ulaşım desteği gibi sosyal avantajlar da artırılmıştır.

Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı bu kararların, sağlık sektöründe çalışan dişhekimlerinin çalışma koşullarını iyileştirmeye ve daha motive edici bir ortam sunmaya yönelik olduğunu belirtmek isteriz. Ayrıca, toplumun ağız ve diş sağlığına erişimine ve kalitesine katkı sağlamayı hedeflediğimizi vurgulamak isteriz.

Yeniden düzenlenen ücretler ve sosyal haklarla, sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ve dişhekimlerinin memnuniyeti ve performansı artırılarak, sağlık sektöründeki kalitenin yükseltilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Son olarak, bu kararların tüm sektöre hayırlı olmasını ve sağlık hizmetlerinin daha iyi koşullarda sunulmasına vesile olmasını dileriz.