Haberler
Diş Kliniği Açma Şartları ve Diş Hekimlerinin İş Koşulları

Diş Kliniği Açma Şartları ve Diş Hekimlerinin İş Koşulları

Diş Hekimlerine Özel Platform | Dijital Dental

"Diş Kliniği Açma Şartları ve Diş Hekimlerinin İş Koşulları" başlıklı makaleye hoş geldiniz. Bu makalede, diş kliniği açma şartları, kimlerin diş kliniği açabileceği, diş hekimi olmadan klinik açılabilir mi sorusu, özel diş kliniklerinin kazançları, diş kliniği ortalama geliri, kendi yerini açan diş hekiminin kazancı, özel diş kliniklerinin SGK tarafından karşılanıp karşılanmadığı, diş protez okuyanların klinik açma yetkisi ve diş kliniği açmak için hangi bölümlerin okunması gerektiği gibi konuları ele alacağız.

1. Diş Kliniği Açma Şartları

Diş kliniği açma şartları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir, ancak genel olarak aşağıdaki temel gerekliliklerin karşılanması gerekmektedir:

Diş hekimi olunması veya bir diş hekimi ile işbirliği yapılması.
Sağlık Bakanlığı veya ilgili sağlık otoritesinden izin alınması.
Klinik mekanının sağlık standartlarına uygun olması ve gereken ekipmanın temin edilmesi.

Şartlar Açıklamalar
Diş Hekimi Olmak Diş kliniği açmak için başta bir diş hekimi olmak gereklidir.
Lisans ve Uygun Yetki Sağlık Bakanlığı veya ilgili sağlık otoritesinden izin alınması. https://www.saglik.gov.tr/
Klinik Mekanı ve Ekipmanlar Klinik mekanının sağlık standartlarına uygun olması ve gerekli ekipmanların temin edilmesi.
Eğitim ve Lisans Belgeleri Diş hekimlerinin ilgili ülkede geçerli bir lisansa ve eğitime sahip olmaları gereklidir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Çalışanların ve hastaların güvenliği için gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması.
Hijyen Standartları Klinik mekanının ve ekipmanların düzenli olarak sterilizasyonunun yapılması ve hijyen kurallarına uyulması.
Mesleki Etik Kuralları Diş hekimlerinin meslek etik kurallarına uygun davranmaları. https://www.tdb.org.tr/mevzuat_goster.php?Id=210
Sağlık Sigortası ve Sorumluluk Sigortası İşletme, çalışanlar ve hastalar için uygun sağlık sigortalarının bulunması.
Ruhsat ve İzinler Diş kliniğinin açılması için gerekli yerel yönetim ruhsatlarının ve izinlerin alınması.


2. Diş Kliniği Kimler Açabilir?

Diş kliniği açmak için genellikle bir diş hekimi olmanız gerekmektedir. Diş hekimi olmayan kişiler genellikle diş kliniği açamazlar. Diş hekimleri, diş sağlığı tedavileri için gerekli eğitimi almış ve lisans sahibi sağlık profesyonelleridir.

Diş Hekimleri Odasına Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler

Diş hekimi olmak isteyen veya mevcut bir diş hekimi olarak mesleğini icra etmek isteyen kişiler, Diş Hekimleri Odası'na kayıt olmalıdır. Bu kayıt işlemleri, bulunduğunuz ildeki Diş Hekimleri Odası ile iletişime geçerek başlatılabilir. İşte Diş Hekimleri Odası'na kayıt için istenen temel belgeler:

 1. Üye Kayıt Başvuru Dilekçesi ve Bilgi Başvuru Formu: Diş Hekimleri Odası'na kayıt olmak istediğinizi belirten resmi bir dilekçe ve başvuru formu doldurmanız gerekmektedir.

 2. Vesikalık Fotoğraf: Kimliğinizi doğrulamak için kullanılacak vesikalık fotoğraf.

 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kimlik bilgilerinizi teyit etmek amacıyla nüfus cüzdanınızın fotokopisi.

 4. Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi: Diş hekimliği diplomanızın ve geçici mezuniyet belgesinin fotokopileri.

 5. Doktor Bilgi Bankası Dökümü (e-Devlet Çıktısı): Mesleki sicil bilgilerinizi içeren doktor bilgi bankası dökümü, e-Devlet üzerinden alınabilir. https://www.turkiye.gov.tr/

 6. İkametgâh Belgesi (e-Devlet Çıktısı): Adresinizi doğrulayan ikametgâh belgesi, e-Devlet çıktısı olarak temin edilebilir.

 7. İmza Beyannamesi (Noter): İmzanızın geçerliliğini belgeleyen bir imza beyannamesi, noter onaylı olarak sunulmalıdır.

 8. Muayenehane İse; Vergi Levhasının Fotokopisi: Muayenehane açmayı planlıyorsanız, vergi levhanızın fotokopisi gerekmektedir.

 9. Poliklinik İse; Hekimin İşe Giriş Bildirgesinin Fotokopisi: Eğer bir poliklinikte çalışacaksanız, hekimin işe giriş bildirgesinin fotokopisi istenebilir.

 10. İlgili Kurumun Şirket Ortaklığını Gösterir Belgenin Fotokopisi: Eğer bir şirket ortağı iseniz, ilgili kurumdan aldığınız belgenin fotokopisi sunulmalıdır.

 11. Daha Önceden Başka Bir Odaya Kayıt Varsa İlişik Kesme Belgesi: Eğer daha önce başka bir Diş Hekimleri Odası'na kayıtlıysanız, ilişik kesme belgesi gerekebilir.

 12. Kayıt Ücreti ve Aidat Ödemeleri: Diş Hekimleri Odası'na kayıt yapılırken, kayıt ücreti ve yıllık aidat ödemelerinin tamamlanması gerekir. Bu ödemelerin miktarı oda tarafından belirlenir.

Her ne kadar belgeler ülke ve bölgeye göre değişebilse de yukarıda listelenenler genellikle standart kayıt gerekliliklerini yansıtmaktadır. Başvuru sürecini başlatmadan önce yerel Diş Hekimleri Odası ile iletişime geçmek ve özel gereksinimleri öğrenmek önemlidir.

Diş Hekimleri İl Sağlık Müdürlüğüne Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler

Diş muayenehanesi veya kliniği açmak isteyen diş hekimleri, faaliyetlerini yürütebilmek için bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlüğü'ne kayıt yapmak zorundadırlar. İşte bu kayıt süreci için genellikle teslim edilmesi gereken belgeler:

 1. İl Sağlık Müdürlüğüne Kayıt Dilekçesi: Kayıt başvurusunu belirten resmi bir dilekçe.

 2. Diş Hekimliği Fakültesi Diploması: Diş hekiminin mezun olduğu diş hekimliği fakültesi diplomasının fotokopisi.

 3. Uzmanlık Belgesi: Eğer diş hekimi uzmanlık alanında çalışacaksa, uzmanlık belgesinin fotokopisi.

 4. Nüfus Cüzdanı Örneği: Diş hekiminin kimlik bilgilerini içeren nüfus cüzdanının fotokopisi.

 5. İkametgâh Örneği: Adres bilgilerini doğrulayan ikametgâh örneği.

 6. Serbest Meslek Mensupları Fişi: Vergi ödeme kayıtlarını gösteren serbest meslek mensupları fişi.

 7. Kira Kontratı: Muayenehane veya klinik için kira sözleşmesinin fotokopisi.

 8. Vergi Levhası: Vergi mükellefiyetini belgeleyen vergi levhasının fotokopisi.

 9. Oda Kaydı: İlgili meslek odasına üyelik kaydını gösteren belgenin fotokopisi.

 10. Klinik Açılış Dilekçesi: Kliniğin açılışı için yapılan başvuruyu belirten resmi dilekçe.

 11. Vesikalık Fotoğraf: Kimliği doğrulamak için kullanılacak vesikalık fotoğraf.

 12. Kroki: Kliniğin veya muayenehanenin yerleşimini gösteren bir kroki veya plan.

 13. Tıbbi Malzeme Listesi: Klinikte kullanılacak tıbbi malzemelerin bir listesi.

 14. İlaç Listesi: Klinikte kullanılacak ilaçların bir listesi.

 15. Verilecek Hizmet Listesi: Klinikte sunulacak sağlık hizmetlerinin bir listesi.

 16. Uygun Ön Denetim Raporu: İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ön denetim sonucu verilen rapor.

 17. Kira Kontratosu: Kira sözleşmesinin fotokopisi (eğer uygulanıyorsa).

Bu belgeler, diş hekimlerinin İl Sağlık Müdürlüğü'ne kayıt sürecini başlatmaları için gereklidir. Kayıt işlemi başlamadan önce, yerel İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçmek ve özel gereksinimleri öğrenmek önemlidir.

Diş Kliniği Açmak için Gerekli Fiziki Şartlar

Diş kliniği açmadan önce belirli fiziki şartlara uyulması gerekmektedir. Bu şartlar, hem hasta güvenliği hem de sağlık standartları açısından önemlidir. İşte diş kliniği açmak için gerekli fiziki şartlar:

 1. Aydınlatma ve Havalandırma: Klinik, yeterli seviyede aydınlatılmalı ve etkili bir havalandırmaya sahip olmalıdır. Bu, hem hasta tedavileri sırasında hem de klinik içinde sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması için önemlidir.

 2. Hasta Başı Mesafe: Hasta tedavisi yapılacak olan bölümde, hasta ile diş hekimi veya diş sağlığı profesyonelinin arasında en az 1.5 metre mesafe bulunmalıdır. Bu, hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliği için gereklidir.

 3. Çalışma Alanı: Diğer çalışma alanları (örneğin, asistanların veya teknisyenlerin çalışma bölgeleri) için her bir çalışan için en az 1 metre mesafe sağlanmalıdır. Bu, klinik içinde etkili çalışmayı ve hijyen kurallarına uyumu kolaylaştırır.

 4. Hasta Bekleme Alanı: Hasta bekleme alanı en az 10 metrekare büyüklüğünde olmalıdır. Bu alanda hasta rahatça bekleyebilmeli ve gerekirse sekreterin hizmet sunabileceği bir alan da bulunmalıdır.

 5. El Yıkama ve Hijyen Şartları: Klinikte hijyenik bir el yıkama bölümü bulunmalıdır. Ayrıca, hastaların kullanımı için umumi bir tuvalet de sağlanmalıdır. El yıkama ve hijyen şartları, hastaların ve çalışanların sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir.

 6. Güvenlik Önlemleri: Kliniğin güvenliği için mevzuata uygun önlemler alınmalıdır. Bu, yangın güvenliği, acil durum prosedürleri ve güvenlik kameraları gibi unsurları içerebilir.

 7. Kolay Temizlenebilir Zemin: Kliniğin zemini, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme ile kaplanmalıdır. Bu, enfeksiyon kontrolü ve hijyen açısından son derece önemlidir.

Diş kliniği açmadan önce bu fiziki şartları yerine getirmek, hem hasta memnuniyetini artırır hem de sağlık otoriteleri tarafından belirlenen standartlara uyumu sağlar. Ayrıca, hijyen ve güvenlik önlemleri, hem hastaların hem de çalışanların sağlığını korumak için hayati öneme sahiptir.

Diş Kliniğinde Bulundurulması Gereken Temel Tıbbi Cihazlar

Diş kliniğinde, hasta muayenesi ve tedavisi için gereken tıbbi cihazlar, tedavi verimliliğini ve hasta güvenliğini sağlamak için önemlidir. İşte asgari düzeyde bir diş kliniğinde bulundurulması gereken temel tıbbi cihazlar:

 1. Diş Ünitesi: Hasta muayene ve tedavisinin temel cihazıdır. Diş ünitesi, hasta koltuğu, işlemleri kolaylaştırmak için kullanılan lamba ve çekmeceleri içerir.

 2. Otoklav ve Poşetleme Cihazı: Enfeksiyon kontrolü için kullanılır. Otoklav, sterilizasyon için kullanılır ve diş aletleri, el aletleri ve diğer malzemelerin hijyenik olarak kullanılmasını sağlar.

 3. Röntgen Cihazı ve Dijital Sensör Cihazı: Diagnostik amaçlarla kullanılır. Röntgen cihazı, diş ve çene yapısını görüntülemek için gereklidir. Dijital sensör cihazı ise röntgen görüntülerini dijital formatında saklamak ve paylaşmak için kullanılır.

 4. Tedavi El Aletleri: Diş hekiminin tedavi sırasında kullanacağı el aletleri, hastanın ağız sağlığını düzeltmek için gereklidir. Bu aletler arasında matkaplar, aynalar, probe'lar ve frezeler bulunur.

 5. Kapaklı Küvet: Hasta ve diş hekimi için hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla kullanılır. Hasta ağız bakımı sırasında kullanılan kapaklı küvet, kan ve diğer sıvıların yayılmasını engeller.

 6. Çekim Aletleri: Diş çekimlerinde kullanılır ve dişlerin güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağlar. Bu aletler arasında elevatörler, forsepser ve diş çekme pensleri bulunur.

 7. Acil Seti: Acil durumlar için hazır bulundurulan bir settir. Anafilaksi, bayılma veya diğer acil tıbbi olaylar için gerekli tıbbi malzemeleri içerir.

 8. Oksijen Tüpü: Hasta yaşamını tehdit eden acil durumlarda kullanılmak üzere oksijen sağlar.

 9. Tansiyon Aleti: Hasta muayenesi sırasında hastanın tansiyonunu ölçmek için kullanılır. Hasta sağlığını değerlendirmek ve tedavi planlamak için önemlidir.

Bu temel tıbbi cihazlar, bir diş kliniğinin verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gereklidir. Diş hekimleri, yerel sağlık otoritelerinin ve diş hekimleri odasının gereksinimlerini takip ederek kliniğin eksiksiz ve güncel tıbbi ekipmanlarla donatılmasını sağlamalıdır.

3. Özel Diş Klinikleri Ne Kadar Kazanır?

Özel diş kliniklerinin kazançları birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Kliniklerin konumu, büyüklüğü, sundukları hizmetler, müşteri tabanı ve diş hekimlerinin deneyimi gibi faktörler kazançları etkiler. Ortalama gelir, coğrafi bölgeye ve kliniğin özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

4. Diş Kliniği Ortalama Kazancı

Diş kliniği açan bir diş hekiminin ortalama kazancı, yine birçok faktöre bağlıdır. Ancak, deneyimli bir diş hekimi ve iyi bir müşteri tabanı olan bir klinik sahibi, diş hekimlerine göre daha yüksek gelir elde edebilir.

5. Özel Diş Klinikleri ve SGK

Özel diş klinikleri, Sağlık Güvencesi Kurumu (SGK) kapsamında birçok diş tedavisini karşılayabilir. Ancak bu, kliniklerin SGK ile anlaşma yapmalarına bağlıdır. SGK ile anlaşma yapmayan klinikler, hastalarından tam ücret talep edebilirler.

6. Diş Protez Okuyan Klinik Açabilir mi?

Diş protezleriyle ilgilenen bir teknisyen veya protez uzmanı, diş kliniği açamaz. Diş protezi hazırlayan kişiler, diş hekimlerinin talimatlarına ve reçetelerine göre çalışırlar ve klinik açma yetkileri yoktur.

7. Diş Kliniği Açmak İçin Hangi Bölümler Okunmalı?

Diş kliniği açmak isteyen kişilerin genellikle diş hekimliği fakültesinden mezun olmaları gerekmektedir. Diş hekimliği eğitimi, diş sağlığı hizmetleri vermek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırır. Ayrıca işletme ve yönetim konularında da bilgi sahibi olmak, bir diş kliniği işletme konusunda yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, diş kliniği açmak isteyenlerin öncelikle diş hekimliği eğitimi alması gerekmektedir. Diş kliniği açma şartları ve kazançlar, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve yerel yasal düzenlemelere tabi olabilir. Bu nedenle, diş kliniği açmadan önce yerel sağlık otoriteleri ile iletişime geçmek önemlidir.